Оцифровка чертежей на заказ
Услуги
60 минут
Консультация
2000
А4
Оцифровка чертежа
1000
15 часов обучения - онлайн курс
Курс по оцифровке чертежей
6900
3 часа обучения - онлайн курс
Курс по анотациям в AutoCAD
2500
3 часа обучения - онлайн курс
Курс по слоям в AutoCAD
2500
Made on
Tilda